Ditisdeplaats

Nieuwsbrief november 2013

Beste lezer,

Welkom bij de nieuwsbrief van Zen in Zutphen.
In deze nieuwsbrief hebben we vooral veel nieuwe data voor u…

U kunt uw gegevens (naam en email) voor deze nieuwsbrief zelf aanpassen via deze pagina.

Veel leesplezier en tot binnenkort!


Zen in Zutphen data voorjaar 2014

De bijeenkomsten in Zutphen zijn voor de rest van 2013 en de eerste helft van 2014 op de volgende data:

 • 13 en 27 november
 • 11 december
  2014
 • 15 en 29 januari
 • 12 en 26 februari
 • 12 maart
 • zaterdag 15 maart: ZenZaterdag…
 • 26 maart
 • 9 en 23 april
 • 7 en 21 mei
 • 11 en 25 juni

We zullen alle woensdagavondbijeenkomsten ook live uitzenden via internet, zodat ook degenen die niet naar Zutphen kunnen komen, naar de toespraak van Ton kunnen luisteren.

Voor de retraites van Maha Karuna Ch’an verwijzen we u naar deze pagina. De retraites zijn al vol tot aan juli 2014.


ZaZenZaterdag update

Dit-is-de-plaatsWe kijken terug op een mooie Zutphense ZaZenZaterdag van 12 oktober. Helaas was Ton ziek, maar gelukkig was de toespraak van onze gastspreker Bieke Vanderkerckhove er één waar we de hele dag op konden teren.

Iets waar we ook al onderling over gesproken hadden: moeten we op de ZaZenZaterdagen wel twee toespraken inplannen?

Na deze zaterdag weten we het zeker, voor zover dat ooit kan natuurlijk: we doen het (voorlopig) met één toespraak!

Dan willen we in 2014 weer twee ZenZaterdagen houden.

De eerste is reeds gepland en zal 15 maart zijn, ook toevallig een zaterdag…
Onze gast en spreker is dan Edel Maex.
Thema “Dit is de plaats”.

Nadere info volgt, de inschrijving openen we in januari 2014. Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, blijft u als eerste op de hoogte.

Voor het najaar zijn ook al contacten met een gastspreker gelegd, maar daarover houden we u nog even in spanning…

Nog één vraag/mededeling: er zijn enkele voorwerpen blijven liggen na de ZenZaterdag. Er liggen nu nog 2 paar sloffen en een meditatiebankje te wachten op hun eigenaren. Stuur even een mail aan webmaster@zeninzutphen.nl als dit van u mocht zijn.


Donaties

Maha Karuna Ch’an heeft géén winstoogmerk. ALLE werk dat verricht wordt is onbetaald. Al het geld dat overblijft nadat kosten betaald zijn (bijv. zaalhuur), komt ten goede aan organisaties ter bestrijding van kinderprostitutie in Azië.

Uw donatie is altijd van harte welkom op rekeningnummer NL35 INGB 0007 5827 53, ten name van Maha Karuna Ch’an, Zutphen. Betaling vanuit België of andere ‘buitenlanden’: IBAN: NL35 INGB 0007 5827 53, BIC: INGBNL2A (ING bank).


 

, , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Volg dit blog

Ontvang ieder nieuw bericht direct in je mailbox.