Handvest voor Compassie

Op 12 november 2009 werd in 32 landen het Charter for Compassion (Handvest voor compassie) gelanceerd, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong. Dit handvest, een tekst op basis van de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan) is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. De Nederlandse presentatie was in de Mozes & Aäronkerk tijdens een symposium dat door het Mozeshuis werd georganiseerd.

De (Engelstalige) site die ter gelegenheid van het handvest is opgezet is hier te vinden.

Een Nederlandstalige versie van het handvest kunt u hier inzien en downloaden.
Op de site van het Mozeshuis is info te vinden over de activiteiten rond het handvest.

,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Volg dit blog

Ontvang ieder nieuw bericht direct in je mailbox.